Situs IKIP Siliwangi Bandung

Artikel Umum - Kategori: Kelembagaan

STATUTA

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Statuta-IKIP-Siliwangi-Watermark.pdf”]

Rencana Induk Pengembangan IKIP Siliwangi

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/RIP-IKIP-Siliwangi-30-Januari-2018.pdf”]

Rencana Operasional IKIP Siliwangi

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Renop-IKIP-Siliwangi-30-Januari-2018.pdf”]

Rencana Strategis IKIP Siliwangi

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Renstra-IKIP-Siliwangi-30-Januari-2018.pdf”]

Diseminasi Hasil Kinerja STKIP Siliwangi 2017

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/laporan-raker-2017.pdf”]

Surat Undangan Peninjauan Kurikulum 2017

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/peninjauan-kurikulum-tahun-2017.pdf”]

Pedoman PMB 2017

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Pedoman-PMB-2017.pdf”]

Pedoman PMB 2016

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Pedoman-PMB-2016.pdf”]

Rencana Operasional STKIP Siliwangi

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Renop.pdf”]

Rencana Strategis STKIP Siliwangi

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Renstra.pdf”]