Situs IKIP Siliwangi Bandung

Artikel Umum - Kategori: Kelembagaan

RENSTRA dan RENOP STKIP Siliwangi Bandung

[gview file=”https://lpmi.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/7/2014/12/RENSTRA-dan-RENOP-STKIP-Siliwangi-14-19.pdf”]

Rencana Induk Pengembangan STKIP Siliwangi Bandung

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2014/12/RIP-STKIP-Siliwangi.pdf”]

Peraturan Kepegawaian STKIP Siliwangi Bandung

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2014/12/Peraturan-Kepegawaian-STKIP-Siliwangi-Bandung.pdf”]  

Pedoman Akademik STKIP Siliwangi Bandung

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Pedoman-Akademik-STKIP-Siliwangi-Bandung.pdf”]

Pedoman Kemahasiswaan

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2014/12/PEDOMAN-KEMAHASISWAAN.pdf”] [gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2017/05/Pedoman-PMB-New.pdf”]

Pedoman Kerja Sama STKIP Siliwangi Bandung

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Pedoman-Kerjasama-STKIP-Siliwangi-Bandung.pdf”]

Tata Tertib dan Kode Etik Kemahasiswaan

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Kode-Etik-Mahasiswa.pdf”]

Pedoman Kewirausahaan

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Pedoman-Kewirausahaan.pdf”]

Pedoman Magang

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Pedoman-Magang.pdf”]

Pedoman Pengembangan Profesi

[gview file=”http://spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Pedoman-Pengembangan-Profesi.pdf”]